logo

Meer dan 20 jaar ervaring in het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van trainingen

Meer dan 5 jaar ervaring in het ontwikkelen van Access databases en Excel macro's en VBA-formulieren

 

Excel blijft zich razendsnel ontwikkelen. De laatste jaren laten een tendens zien van sterk in omvang groeidende datasets of tabellen met gegevens. Excel is het meest gebruikte middel om deze data te verwerken en moet dus ook meegroeien. Office 2007 gaf al een sterke uitbreiding van het aantal rijen in het Excel-werkblad te zien van 65536 naar 1048576, maar dit leidde vaak ook tot trager werkende werkboeken, zeker wanneer er veel zoekfuncties als VLOOKUP of INDEX in het werkboek staan.
Het gebruik van zoekfuncties wordt daarom vaak afgeraden en een data-upgrade naar Access werd vaak voorgesteld. Voor veel kleinbedrijven was dit echter een brug te ver.

Nu is Excel uitgebreid met enkele gratis te downloaden Add-Ins: PowerQuery en PowerPivot.
Met PowerQuery kunt u data samenvoegen uit verschillende bronnen. De data kunnen bewerkt en voorbereid worden in de Query Editor voordat ze in het werkboek geladen worden. Het mooie van PowerQuery is dat de gegevens uiteindelijk in Excel geladen worden zonder allerlei kopppelingen of formules in het werkblad en daardoor sneller reageert op handelingen van de gebruiker.

 

 © Powered by Excellessence
20-06-2018
kvk: 60130644 // btw: 146743556B02
nr:13